پول داروی بیمارستانها صرف ساختمان سازی می شود

Advertisements

پیام نوروزی هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)؛ سالی دشوار، اما سرنوشت ساز آغاز می شود!

«بچه ها بیائید دست های تان را با حرارت قلب من گرم کنید و بروید. و گرنه دست های سرد چه می توانند بکنند، باد سوزناکی در فلق در حال وزیدن است.»

(قطعه ای از «توزلو پیانو» ، شعری از فدایی شهید ، علیرضا نابدل)

4.png به خواندن ادامه دهید

شادباش نوروزی کانون نویسندگان ایران!

عاشقا ! خیز کامد بهاران – چشمه‌ی کوچک از کوه جوشید – گل به صحرا در آمد چو آتش – رود تیره چو توفان خروشید – دشت از گل شده هفت رنگه!3.PNG

به خواندن ادامه دهید

مصدّق از چهره های درخشان تاریخ معاصر ایران!

گفتگوی رادیو پیام آزادی در جمعه ۲۵ اسفند ۱٣۹۶ – ۱۶ مارس ۲۰۱٨ با محمد رضا شالگونی
مصدّق بر حقّ حاکمیت مردم و خمینی بر انکار حقّ حاکمیت مردم، و برولایت فقیه تکیه داشت!
نام مصدّق یادآور روزهای روشن، امید و بپاخاستن مردم درمبارزه با نو استعمار بود و نام خمینی درتاریخ ایران با عنوان روزهای وحشت، ترور، تاریکی و ظلمت شناخته می شود. عظمت مصدّق را در گفته های خصمانه چرچیل می توان دریافت. شرکای آخوندها، و از جمله پیشروان روحانیت (کاشانی ها و…)در آن کودتا علیه مصدّق و همدست امپریالیسم بودند. آخوندها از شهریور۲۰ تا اصلاحات ارضی درائتلاف با سلطنت بودند. روحانیت در مقابل مصدّق ایستاد. امریکائی ها درنقض قراردادها، کارنامه ی سیاه و پرونده ی خرابی دارند. حالا دوره ی فرسودگی هژمونی امریکا و شکل گیری قدرت های دیگری است. موقعیت امریکا دچار میعان شده است. حالا آدمخوارانی چون پمپئو «طرفدار» مردم ایران شده اند. اینجا بشنوید2.jpg

حجاب اجباری و زنان طبقه کارگر؛ آ‌یا لغو حجاب اجباری به زنان طبقه کارگر مربوط است؟

جلیل شُکری – قاب اول: یک خاطره‏‌ی زخمی

روز 16 اسفند57  یک تیتر در صفحه‌‏ی اول روزنامه‏‌ی کیهان همه را شوکه می‏‌کند: «امام خمینی: زنان باید با حجاب به‌ وزارتخانه‏‌ها بروند.» فردای آن روز، 8 مارس روز جهانی زن بود و تظاهرات وسیعی علیه حجاب اجباری به‌راه افتاد.

1.PNG به خواندن ادامه دهید

اعلام حمایت از « بیانیه مشترک در بارۀ حداقل دستمزد در سال ١٣٩۷»

اتحاد و همبستگی کارگران و مبارزۀ مشترک و مستقل آنان مهم ترین شرط برای دستیابی به حقوق اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی طبقۀ کارگر است. با پای بندی به چنین اصلی، ما امضا کنندگان زیر پشتیبانی کامل خود را از بیانیۀ مشترک مورخ ١٥ بهمن ماه سندیکای کارگران اتوبوسرانی تهران و حومه، سندیکای کارگران کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه اتحاد بازنشستگان ….. اعلام می کنیم.

1.png به خواندن ادامه دهید

رحیم مشائی: اگر بلائی که سر بقائی آوردند، سرِ من بیاورید، پشت صحنه ها را افشاء می کنم