• فایل های صوتی

 • فایل های صوتی برنامه ها

  یکشنبه چهارم اردیبهشت 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: سید خراسانی و شعیب ابن صالح زیر پای هم را خالی میکنند!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • گوش کنید دانلود

  شنبه سوم اردیبهشت 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: دستاوردها ودرسهای اعتصاب کارگران ماهشهر!
 • ◄ مجله رادیوئی زنان!
 • ◄ ایران در آئینه آمار!
 • گوش کنید دانلود

  جمعه دوم اردیبهشت 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: مردم مناطق ملی و جنبش عدم پرداخت قبض های اب، برق و گاز!
 • ◄ مرور رادیوئی کارگری!
 • ◄ مجله رادیوئی زنان!
 • ◄ ایران در آئینه آمار!
 • ◄ مرور مسائل بین المللی!
 • گوش کنید دانلود

  پنجشنبه اول اردیبهشت 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: قدرت تهاجمی باند احمدی نژاد از کجا ناشی میشود!
 • ◄ مرور رادیوئی زیست محیطی!
 • گوش کنید دانلود

  چهارشنبه 31 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: کارتهای اعتباری، پیشکش رژیم یا دام اسارت کارگران!
 • ◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی هفته!
 • ◄ گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان تحلیلگرمسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ!
 • گوش کنید دانلود

  سه شنبه 30 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: کارتهای اعتباری، پیشکش رژیم یا دام اسارت کارگران!
 • ◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی هفته!
 • ◄ گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان تحلیلگرمسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ!
 • گوش کنید دانلود

  دوشنبه 29 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: کارتهای اعتباری، پیشکش رژیم یا دام اسارت کارگران!
 • ◄ مرور تحلیلی رویدادهای سیاسی هفته!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • گوش کنید دانلود

  یکشنبه 28 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: ” انقلاب و ضد انقلاب در دنیای عرب”!
 • ◄ گزیده ای از گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر!
 • گوش کنید دانلود

  شنبه 27 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: جنبش عدم پرداخت قبوض برق، گاز و اب را به نه بزرگ علیه سیاستهای رژیم اسلامی تبدیل کنیم!
 • ◄ گفتگوی نصرالله قاضی با یاسمین میظر و روبن مارکاریان!
 • ◄ مجله زیست محیطی!
 • گوش کنید دانلود

  جمعه 26 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: جنبش عدم پرداخت قبوض برق، گاز و اب را به نه بزرگ علیه سیاستهای رژیم اسلامی تبدیل کنیم!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • ◄ گفتگوی نصرالله قاضی با یاسمین میظر و روبن مارکاریان!
 • گوش کنید دانلود

  پنجشنبه 25 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: خودداری بیست میلیون نفر از پرداختن قبض های نجومی گاز، اهمیت دونکته اساسی درگسترش دامنه نافرمانی و واداشتن رژیم به تسلیم!
 • ◄ مجله زیست محیطی!
 • گوش کنید دانلود

  چهارشنبه 24 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: خودداری بیست میلیون نفر از پرداختن قبض های نجومی گاز، اهمیت دونکته اساسی درگسترش دامنه نافرمانی و واداشتن رژیم به تسلیم!
 • ◄ رویدادهای سیاسی ایران!
 • ◄ گفتگوی نصرالله قاضی با روبن مارکاریان، تحلیلگر مسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ پیرامون تحولات ساحل عاج!
 • ◄ ایران در آئینه آمار!
 • گوش کنید دانلود

  سه شنبه 23 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: به استقبال روز معلم بشتابیم، دوازده اردیبهشت روزمعلم، رنج های روزافزون معلمان کشور را از یاد نبریم!
 • ◄ رویدادهای سیاسی ایران!
 • ◄ گفتگو با روبن مارکاریان، تحلیلگر مسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ پیرامون تحولات ساحل عاج!
 • گوش کنید دانلود

  دوشنبه 22 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: باتلاق حذف یارانه ها و “جهاد امنیتی” دستگاه ولائی!
 • ◄ گفتگو با دکتر احمدسیف استاد دانشگاه!
 • گوش کنید دانلود

  یکشنبه 21 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: انقلاب و ضد انقلاب در دنیای عرب!
 • ◄ گفتگو با یاسمین میظر تحلیلگرمسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ و روبن مارکاریان!
 • گوش کنید دانلود </a

  شنبه 20 فروردین 1390
 • ◄ اعلامیه ی هیئت اجرائی سازمان به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر
 • ◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت حمله قوای نظامی عراق به قرارگاه اشرف
 • ◄ تفسیر سیاسی: یازده اردیبهشت، پاسخ فرقه ای به پرسشهای واقعی!
 • ◄ گفتگو با یاسمین میظر تحلیلگرمسائل بین المللی و فعال سیاسی چپ!
 • گوش کنید دانلود

  جمعه 19 فروردین 1390
 • ◄ اعلامیه هیئت اجرائی سازمان در محکومیت حمله قوای نظامی عراق به قرارگاه اشرف!
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: جنبش کارگری ایران به خانه تکانی فکری نیاز دارد!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • ◄ گلچینی از برنامه های هفته رادیو!
 • گوش کنید دانلود

  پنجشنبه 18 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: طبقه کارگر ایران چاره ای جز ایجاد تشکیلات مستقل ندارد!
 • ◄ ایران در ائینه آمار!
 • ◄ بررسی مسائل بین المللی!
 • گوش کنید دانلود

  چهارشنبه 17 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: وعده های دروغ،لشکر بیکاران جوان و اهمیت سازماندهی بیکاران!
 • ◄ گلچینی از برنامه هفته گذشته!
 • گوش کنید دانلود

  سه شنبه 16 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: اول ماه مه ( 11 اردیبهشت)امسال را به روز اعتراض سراسری تبدیل نمائیم!
 • ◄ رویدادهای سیاسی ایران!
 • ◄ گفتگو با احمد سیف!
 • گوش کنید دانلود

  دوشنبه 15 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: رشد سریع علمی ایران و نکاتی که نباید از یاد برد!
 • ◄ گفتگو با دکتر احمد سیف!
 • گوش کنید دانلود

  یکشنبه 14 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: مسا ئل جنبش کارگری در آستانه اول ماه مه!
 • ◄ گزیده ای از گفتگوی هفتگی محمد رضا شالگونی با رادیو سپهر ، در باره بررسی نظام اسلامی بمناسبت سی و دومین سال برگزاری رفراندوم در سال 58 و جایگاه انتخابات در رژیم اسلامی!
 • گوش کنید دانلود

  شنبه 13فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: اول ماه مه امسال ، روز نمایش قدرت و اتحاد طبقه کارگر خاورمیانه خواهد بود!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • ◄ مجله رادیوئی زنان!
 • ◄ مجله رادیوئی زیست محیطی!
 • گوش کنید دانلود

  جمعه 12 فروردین 1390
 • ◄ اخبار روز
 • ◄ تفسیر سیاسی: اول ماه مه امسال ، روز نمایش قدرت و اتحاد طبقه کارگر خاورمیانه خواهد بود!
 • ◄ مجله رادیوئی کارگری!
 • ◄ گلچینی از برنامه های هفته ای که گذشت!
 • گوش کنید دانلود

  آرشیو فایل های صوتی

عقب نشینی محدود دولت و مدیریت در برابر کارگران پتروشیمی…! مریم محسنی

اعتصاب کارگران پتروشیمی بندرامام با عقب نشینی مدیریت و رژیم دراین واحد تولیدی و با  توافق برسرانعقاد قرارداد با مدیریت پتروشیمی دراین مرحله به پایان رسید. این هم برای کارگران پتروشیمی که درهفت ماه گذشته در واحد های تولیدی و شهرهای مختلف در سایر پتروشیمی ها از ماهشهر گرفته تا آبادان و تبریز دست به اعتراض زدند یک پیروزی به حساب می اید وهم برای کل جنبش کارگری دستاوردی قابل توجه است. اما این پیروزی ناقص و موقت است اگر مبارزه بر سر این مطالبه نتواند همچنان گسترش یابد و نتواند اعتراضات سایر بخش های طبقه کارگر را در خارج از مجتمع های پتروشیمی، که در این حوزه، در ماههای اخیر صورت گرفت بر محور حذف شرکت های پیمانی متحد سازد.

این درست است که درسالهای گذشته شکل گیری اعتراضات  دسته جمعی از جانب کارگران پیمانی، بسیارمحدود تر بود، اما با بدتر شدن بحران اقتصادی، فراگیرتر شدن این شکل برده دارانه از بهره کشی و در شرایطی که حدود 80 درصد نیروی کار کشور تحت این شکل از کار مورد بهره کشی مضاعف قرار گرفته است، اعتراضات بخش های مختلف نیروی کار به شرکت های پیمان کاری و خواست حذف این شرکت ها نیز افزایش یافته است. در ماههای گذشته شاهد گسترش اعتراضات کارگری درمیان بخش هایی از نیروی کاربودیم که به صورت پیمانی کارمی کنند. از آن جمله است اعتراضات معلمان و پرستاران کشور درماههای مرداد و شهریور.

 با هدف خنثی کردن پیوند بخش های مختلف مبارزه مزد وحقوق بگیران کشور علیه شرکت های پیمانی و بیرون کشیدن چاشنی سراسری شدن این حرکت اعتراضی بود که رژیم دست در دست مدیریت به عقب نشینی موقت در پتروشیمی ها تن داد. در حقیقت عقب نشینی رژیم یک عقب نشینی سیاسی به حساب می آید و بواسطه مجموعه ای از شرایط صورت گرفته است. رژیم اکنون از همه سو در محاصره است. تحریم اقتصادی روز به روز شدت می یابد و اکنون بحث بر سر تحریم بانک مرکزی ایران است. صنایع یکی پس از دیگری در اثر ناتوانی از مقابله با عوارض رها شدن قیمت حامل های انرژی فرو می ریزند و با حدود 30 درصد ظرفیت کار می کنند. شکاف در درون رژیم عمیق است و طرح استیضاح احمدی نژاد و وزیر اقتصادش نشانه آن است. رژیم اسلامی با بحران رشد یابنده بدهی ها روبروست و در حالی که پالایشگاهها و مراکز پتروشیمی در شرایط تحریم و ناگزیری در استفاده از قطعات غیر استاندارد به صورت پی در پی دچار حادثه می شوند، تولید نفت رو به کاهش است و درآمدهای نفتی اکنون تنها کفاف تامین واردات کالاها برای جلوگیری از انفجار بیشتر قیمت ها و بروز کمیابی را می دهد.

 درست در همین شرایط، تحولات منطقه ای نظیر سقوط قدافی در لیبی، تداوم جنبش اعتراضی و گسترش آن از یک سو و افزایش فشار خارجی بر سوریه از سوی دیگر، و باز شدن پرونده تروریستی جدید برای رژیم به عنوان اهرم فشار تازه، مجموعا جمهوری اسلامی را در موقعیت بسیار ضعیفی در سطح منطقه ای و بین المللی قرار داده است. اگر چه اکنون شرایط برای فعالین کارگری نیز دشوار است و بسیاری از فعالان و پیشروان  کارگری در زندانها وشکنجه گاهها ازاوین وگوهردشت گرفته تا زندان دزفول و اهواز وکردستان ودیگر شهرها اسیرند یا تحت پیگرد قرار دارند و پرونده های متعدد برایشان باز شده است اما اگر فرصتی که عقب نشینی محدود رژیم پدید آورده هم اکنون مورد استفاده قرار نگیرد، به مجرد تغییر وضعیت فعلی، حمله به جنبش کارگری و شرایط اشتغال، دستمزد و قوانین کار از سوی رژیم و کارفرمایان در ابعادی گسترده تر از سر گرفته خواهد شد و امتیاز داده شده به بخشی از کارگران پتروشیمی از آنها گرفته خواهد شد. از این رو پی گیری برای این مطالبه مهم طبقه کارگر باید ازسوی بخش های دیگر طبقه کارگر ادامه یابد تا بتواند رژیم را مجبوربه عقب نشینی تا حد پذیرفتن این خواست نماید.

چهارشنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۰ برابر با ۰۲ نوامبر ۲۰۱۱

صدور فرمان امنیتی کردن انتخابات مجلس نهم! (یوسف لنگرودی)

اما تجارب فراز و فرود جنبش ضداستبدادی از سال هشتاد و هشت  به این سو نشان داده است که اگر چه جنبش ضداستبدادی باید از شکاف در بالا استقاده کند اما به هیچ وجه نباید از آن آویزان شود. دوره ای که در آن قرار داریم زمان ایجاد و تعمیق  شبکه ها ی ارتباطی، تشکیلاتی و مبارزاتی مستقل در میان فعالان برای پیوند هر چه گسترده تر با توده های اعماق و ایجاد انواع و اقسام تشکل هائی است که فارع از ضرب آهنگ مبارزه جناح های درونی رژیم،  سنگربندهای های توده ای را در همه عرصه های زندگی، گسترش دهند. البته تردیدی نیست که با تشدید شکاف دربالا و بی ثبات تر شدن رژیم این تشکل ها هر چه بیشتر و بهتر قادر خواهند شد خود را گسترش داده و به گونه هرچه موثرتری مبارزه ضداستبدادی توده های مردم را با جنبش مطالباتی کارگران و زحمتکشان در آمیزند.

به خواندن ادامه دهید

چه کسانی مسئول خشک شدن دریاچه ارومیه هستند؟ (ارژنگ بامشاد)

کوس رسوائی حکومت اسلامی در نابودی محیط زیست در بخش های گوناگون کشور از بام افتاده است. ابعاد تخریب محیط زیست آنچنان نگران کننده شده است که بخش های وسیعی از مردم، با هوشیاری بالائی وارد عمل شده و با ابتکارات گوناگون دست به اعتراض می زنند. این امر نشان می دهد که مبارزه برای حفظ محیط زیست و سازماندهی اعتراض به سیاست های ویرانگر جمهوری اسلامی، یکی از حلقات کلیدی گسترش مبارزه ضداستبدادی است. بدون سمت و سو دادن این مبارزه دمکراتیک به مبارزه ای گسترده علیه استبداد بی حساب و کتاب حاکم و بدون پیوند این مبارزه گسترده و فراگیر با دیگر عرصه های مبارزات توده ای کارگران، زنان، جوانان و ملیت های تحت ستم، نمی توان از محیط زیست این کشور قاطعانه دفاع کرد.

به خواندن ادامه دهید

طرح بیمه‌ بیکاری؛ یک وعده پوچ دیگر! (بهروز نظری)

نگاهی‌ مختصر به طرح بیمه‌ بیکاری مصوب کمیسیون اجتماعی مجلس، اما، نشان میدهد که طرح ارائه شده تا چه اندازه بی‌ پایه و فریبکارانه است. توجه به مواد کلیدی این طرح که اکنون نه تمامی بیکاران زیر دیپلم تا فوق لیسانس، بلکه «بیکاران متأهل و مجرد» را دربرمیگیرد، از جهاتی روشنگر است. اولا، طرح بیمه‌ بیکاری شامل محدودیت‌های متعددی است که بخش قابل توجهی از بیکاران کشور را از حوزه این طرح خارج می‌کند. از جمله شرایط اعلام شده این است که متقاضی  باید حداقل ۲۵ سال داشته، دارای گواهینامه مهارتی، فنی‌ و حرفه ای‌ باشد، در مراکز کاریابی دولتی ثبت نام کرده باشد، و حداقل بمدت یکسال پیگیر اشتغال خود  باشد! چنین موانعی در کشوری که حتی به اعتراف مقامات رژیم درصد بیکاری در میان گروه سنی‌ ۱۶ تا ۲۵ سال بیداد می‌کند، و در کشوری که «اشتغال کاذب» واقعیت غیر قابل انکار است، تدبیرهای مکارانه ای‌ هستند برای نپرداختن بیمه‌ بیکاری.

به خواندن ادامه دهید

انحصار در انحصار! (البرز دماوندی)

اگر زمانی قرار بود که حوزه یورو به عنوان یک قدرت اقتصادی در برابر آمریکا و ژاپن قد علم کند، اکنون فرصت چنین کاری فراهم آمده است. کشورهای کوچک اروپا پشت این دو غول اقتصادی صف خواهند کشید، و از درون این «اتحاد مقدس» انحصارات عظیم تری قدم به میدان خواهند گذاشت. تنها راه تخفیف بحران در چارچوب سرمایه داری همین است. تحمیل فقر و فلاکت بیشتر به توده های مردم و تشکیل انحصارات غول آساتر.

به خواندن ادامه دهید

صدورفرمان خاکسپاری انقلاب لیبی؛ «تفنگ ها را از خیابان هاجمع کنیم، نظم را دوباره به جامعه بازگردانیم»! (یوسف لنگرودی)

در میان هیاهویی که در باره حوادث لیبی به راه افتاده از تنها چیزی که یاد نمی شود منافع و حقوق  کارگران و زحمتکشان آن کشور و برقراری نظامی دمکراتیک مبتنی بر اراده آگاهانه و مستقل مردم است. کسانی که خود را سخنگویان انقلاب می خوانند، حرفی ازآزادی های سیاسی و حق بر پایی تشکل های مردمی به میان نمی آورند. صدا و منافع اصلی انقلاب کنندگان انعکاس داده نمی شود. یکی از اعضای شورای ملی انتقالی لیبی که خود از عوامفریبان است، اعلام داشته » ثروت لیبی را به صورت مساوی بین مردم تقسیم می کنیم». تنها رهبران جمهوری اسلامی نیستند که در حرف وعده می دهند پول نفت را بر سر سفره مردم می آورند و آب و برق و گاز را مجانی می کنند اما درعمل  مردم را بشدت چپاول کرده و به روز سیاه می نشانند، کسانی نیز که تا دیروز عضو ثابث ضیافت گرگ ها در غارت و سرکوب مردم لیبی بوده اند حالا از تقسیم منابع ثروت آن کشوربین مردم صحبت می کنند. این ادعای شان البته به یک معنا درست است : تقسیم مساوی ثروت میان غارتگران مردم.

به خواندن ادامه دهید

سقوط «شاه شاهان» آفریقا و به صحنه آمدن مردم در متن آینده ناروشن لیبی‌! (بهروز نظری)

شورش توده ای گسترده ای که در هفدهم فوریه امسال تحت تاثیر انقلابات تونس و مصر در بن غازی، اجداویه، دارنا،  زیتان و سایر شهرهای لیبی به وقوع پیوست ناقوس آغاز انقلاب لیبی علیه دیکتاتوری چهل و دوساله قذافی
بود. شورش محلات کارگری طرابلس اما به نوبه خود ضربه نهائی را به مقاومت نیروهای طرفدار قذافی وارد آورده و پایان کار رژیم را رقم زد. واقعیت این است که برخلاف تونس و مصر که دیکتاتورها رفته و نظم دیکتاتوری همچنان پابرچا باقی مانده است در لیبی به خاطر مقاومت قذافی هم دیکتاتور و هم نظم دیکتاتوری از هم پاشیده و مردم و ازجمله توده های کارگر و تهیدست وارد میدان شده اند.

به خواندن ادامه دهید